Så kommer digitaliseringen förändra advokatyrket

Lexiqons grundare Dario Grahovac ger sin syn på hur digitaliseringen kommer förändra advokatyrket. Vi sitter ned med Dario och pratar historia, framtid, Lexiqon och hur vi tillsammans kan ta branschen till en ny nivå.

Hej Dario. Skulle du kort kunna berätta lite om dig själv och vad det är du gör?

Mitt namn är Dario Grahovac och det är jag som är grundaren till Lexiqon. Med över tolv år i den digitala branschen har jag betraktat och arbetat med advokater. Under årens gång har jag därför haft möjligheten att från sidlinjen se en bransch i förändring. Betydelsen av digital närvaro går inte längre att ignorera – den har blivit en dominerande del av hur vi interagerar med varanda – såväl privat som i affärslivet. Med den insikten började jag fundera kring hur vi ska lyckas fånga upp en relativt konservativ och återhållsam bransch. Då föddes idén som ligger till grund för Lexiqon.

Skulle du kunna utveckla vad du menar när du säger att branschen har varit konservativ och återhållsam?

Den har varit återhållsam för att kommunikationen har varit enkelriktad. Råkade man ut för en juridisk tvist som krävde ett ombud vände man sig till telefonkatalogen, en kollega eller familjemedlem för att hitta ett lokalt ombud och gärna en rekommendation. Som klient var det svårare att få en personlig relation eller att skapa sig en bild av advokaten man sökte. Det var svårare att göra research och informera sig om de olika alternativen.

Hur menar du att man kan förändra den processen?

Det finns en tydlig linje i utvecklingen på marknaden. Ständigt ökande flöden av information gör att klienter engagerar sig mer när de väljer tjänster. Klienten har till skillnad från förr fler verktyg för att fatta informerade beslut. Detta är en trend som vi har sett inom ett flertal branscher och som i högsta grad nu också gäller för advokater.

Mitt mål är att hjälpa advokater anpassa sig till nya spelreglerna och vända utvecklingen till deras fördel. Jag vill att advokaten ska bli en del av informationsflödet klienterna använder sig av. De kan uppnå detta genom att dela med sig av sakkunskap på sitt specialistområde. Informationen ska vara koncis, lättförstådd och tydlig. Och den ska träffa klienten.

Exempelvis startar ofta potentiella klienter sin resa genom att leta svar på sina frågor via sökmotorer. Här har du som advokat chansen att synas om du målgruppsanpassar dina inlägg rätt. Det är här Lexiqon kommer in i bilden. Grunden till idén handlar kortfattat om att samla kompetens för att sprida kunskap som potentiella klienter kan ta del av.

Kan du kort sammanfatta varför Lexiqon är en del av detta pussel?

Lexiqon blir en mötesplats för advokater och deras potentiella klienter. Du som advokat exponerar dig och stärker ditt personliga varumärke samtidigt som klienter kan fatta alltmer välgrundade och informerade beslut. Advokatbranschen kan nu ändra riktning och vara mer närvarande.

Finns det något mer som man bör tänka på?

Advokater har en auktoritet inom sina verksamhetsområden som de kanske inte utnyttjar fullt ut. Idag pratas det mycket om “fake news”. Debatterna blir lätt polariserade och man känner ofta att det saknas en förnuftets röst. Den rösten kan advokater stå för och skapa debatt om ämnen som man brinner för. Med advokatens infallsvinkel blir ni ett komplement till politikerna och medierna. Det behövs någon som står upp för rättvisan och förnuftet – och den rollen kan advokaten ta.  

Slutligen, har du några tips för att hjälpa advokaterna stärka sitt personliga varumärke?

  • Bli synlig genom att dela med dig av kunskap kring ett område du brinner för

  • Målgruppsanpassa innehållet

  • Ha en kontinuitet, var närvarande och tillmötesgående

 

Dela innehållet

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Läs även...