Att skriva enklare
– 5 tips för att nå ut och bli läst till (sista) punkt

”Språket är juristens viktigaste verktyg – det är ett påstående vi ofta hör när vi pratar om att skriva juridiska texter. Men det är sällan någon som säger att kommunikation är juristens viktigaste färdighet.”

(Englund Hjalmarsson & Mattsson, Juristens skrivhandbok, 2013)

Det sitter i ryggmärgen. Att skriva juridiska. Under flera år av studier har du förmodligen drillat, dresserat, instuderat och repeterat för att hitta rätt tonläge. Korrekt ordval. Och extrem precision. Idag behärskar du juridiska flytande och så händer det. Du ska skriva en artikel, ett blogginlägg eller kanske mejsla fram en uppdatering för byråns sociala medier och den här gången är mottagaren inte en jurist. I förbifarten hälsar din kollega: ”Skriv enkelt – du vet, lite ledigare!”. Så hur gör du i praktiken? Hur omsätter du paragrafer till något handfast och begripligt? Vi ger dig våra fem bästa tips för att skriva enklare, mer engagerande och styra din text mot framgång. Är du redo att fatta pennan?

JURIDISKA – DET HANDLAR OM MER ÄN SPRÅKET
I föreliggande guide avges tips på hur författa en artikel för att fånga, fängsla, lära och rådge. Ty det handlar inte om att åberopa ett culpöst språkbruk (ehuru det första intrycket kan förefalla missvisande), utan om om något helt annat. Något större än så. Det handlar om att juridiken ska vara till för alla. För varje människa – oavsett om hen växt upp med en generös bokhylla i vardagsrummet eller med Dagens Nyheter på köksbordet. Alla ska kunna ta del av sina rättigheter, förstå beslut och agera därefter. Inte bara juristerna. Just språket blir med andra ord snabbt en demokratifråga och vi är fast beslutna att flytta lagboken till en hylla som alla kan sträcka sig till. Och dessutom göra innehållet mellan de två pärmarna till ett fler förstår.

”Jag minns den första promemoria jag skrev som nyanställd biträdande jurist på Sveriges då näst största affärsjuridiska byrå. Vad promemorian handlade om har jag glömt, men det var sista gången i mitt liv jag skrev en mening med formuleringen “huruvida om”. Det var nämligen då jag lärde mig att “huruvida” och “om” är synonymer och att skriva dem efter varandra den mest fåniga form av upprepning.”

(Malin Persson Giolito, 2008)

KLARSPRÅK – NÅGOT ALLA TJÄNAR PÅ
Vad är din första tanke när någon uppmuntrar dig som jurist att skriva enklare? Eventuellt ser du en rad utmaningar framför dig:

  • tradition (fast så här har vi ju alltid gjort!)
  • en direkt tidspress (det går ju snabbare att bara använda tidigare texter som grund)
  • försiktighet (om jag håller mig till exakt det som står i lagen kan det omöjligen bli fel)

eller helt enkelt en rädsla för att ett vardagligare språk gör att du framstår mindre förtroendeingivande (jag måste ju skriva som det förväntas av mig som advokat). Vi förstår att det kan kännas som att göra våld på det andra modersmål du arbetat hårt för att behärska, men faktum är att vi alla tjänar på klarspråk. Både du och läsaren. Krångliga, svåra ord stjälper läsningen mer än de hjälper den. Högst troligt behöver din läsare börja om och avkoda meningen fler gånger för att verkligen förstå vad som menas och när hen kommer till den fjärde svårtolkade paragrafhänvisningen finns en stor risk att du tappar läsaren och fliken stängs prompt ner. När du däremot använder ord som är bekanta och enkla att förstå flyter läsningen bättre och dessutom har läsaren lättare att identifiera sig med dig som är avsändaren. Det här är alltså en chans för dig att förmedla kunskap och hjälp på ett sätt som skapar förtroende och som visar på vem du är som advokat. Utöver en synnerligen skicklig paragraftolkare. Det är sätt för dig att bygga en relation mellan dig och din potentiella klient.

Så ersätt utmaningarna ovan med att slå två flugor i en smäll. Eller som Sara Schiöld, manusförfattare och pedagogisk rådgivare på Xtractor, uttrycker det:

”Använd de enklare orden så fler förstår vad du säger, fler tror på ditt budskap och fler läser färdigt hela din text och får de svar de behöver. Ja, det var visst tre flugor i en smäll.”

DEN SVÅRA KONSTEN ATT SKRIVA LÄTT
Så hur ser du till att dina texter inte bara når ut, utan blir lästa till (sista) punkt? Och vad har sju sekunder, en 19-åring och luft att göra med detta? Det kommer du strax få svar på. Häll upp en god kopp rykande färsk java, leta rätt på ett lugnt hörn därborta och öppna pdf:en nedan – i den hittar du allt du behöver. Click, scroll and enroll!

Dela innehållet

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Läs även...